Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě sperky-z-chirurgicke-oceli.cz, jehož provozovatelem je Vladimír Remp se sídlem 413 01 Roudnice nad Labem, Neklanova 1791, IČ: 08483981.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny sperky-z-chirurgicke-oceli.cz, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 
3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 
4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.
 
5. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu sperky-z-chirurgicke-oceli.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 
6. Každá objednávka je potvrzena formou emailové zprávy, rovněž vás budeme informovat telefonicky nebo emailem o případných změnách či možnosti dodání náhradního zboží – v tomto případě požadujeme odpověď. Pokud ji neobdržíme do tří pracovních dnů, považujeme objednávku za stornovanou, v žádném případě nebudeme zboží nahrazovat jiným bez vašeho souhlasu.
 
7. K ceně za zboží se připočítává dopravné a balné.
 
8. DOPRAVA ZDARMA při objednávce nad 1000,- Kč (při dopravě zdarma nabízíme dopravu prostřednictvím České Pošty - "Doporučený balík" nebo "Doporučené psaní"). 
 
 
Dodací podmínky
 
1.Veškeré zboží dodáváme do 5 pracovních dnů po obdržení objednávky.
 
2. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není skladem. O případné delší expediční lhůtě objednaného zboží, eventuálně nemožnosti dodat zboží, bude kupující informován emailem. V případě nemožnosti dodat objednané zboží, si prodávající vyhrazuje právo objednávku stornovat.
 
3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží. Zásilky jsou odesílány na dobírku doporučeným balíkem, balíkem do ruky, balíkem na poštu, prostřednictvím České pošty nebo soukromým balíkem přepravní společností PPL. Platba probíhá v hotovosti přepravci při předání zboží, nebo převodem na bankovní účet provozovatele internetového obchodu sperky-z-chirurgicke-oceli.cz
 
4. Cena poštovného i balného je stanovena následovně: doporučené psaní 103,- Kč, balík do ruky 162,- Kč, zásilkovna - 102,- Kč 
 
5. Při objednávce zboží nad 1000,- Kč je dopravné a balné ZDARMA (při dopravě zdarma nabízíme dopravu prostřednictvím České Pošty - "Doporučený balík" nebo "Doporučené psaní").
 
6. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list.
 
 
Záruka a reklamace zboží
 
1. Záruka za zboží prodávané v internetovém obchodě sperky-z-chirurgicke-oceli.cz se řídí platným a účinným právním řádem České republiky.
 
2. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Nevztahuje se na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním či nevhodným zacházením.
 
3. Záruka začíná běžet dnem převzetí zboží spotřebitelem.
 
4. V případě poškození zásilky přepravcem, je nutné, aby kupující reklamoval závadu u přepravce, případně s ním sepsal reklamační protokol nebo poškozenou zásilku nepřevzal.
 
5. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat písemně nebo emailem a to do tří dnů od převzetí zboží.
 
6. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
 
7. Do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách, prodávající informuje kupujícího o následném postupu (výměna, oprava, posouzení s případným vrácením peněz).
 
8. V případě vyřízení reklamace u prodávajícího, kupující zašle předmět reklamace BEZ DOBÍRKY a náklady na přepravu si hradí sám. Vadné zboží je nutné zasílat čisté a řádně zabalené s dokladem o nabytí zboží v našem obchodě (kopie faktury).
 
 
Vrácení, výměna zboží, odstoupení od smlouvy
 
1. Kupující má právo na základě ustanovení § 53/7 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách. O požadavku na vrácení je vhodné prodávajícího informovat. V případě výměny zboží nás též informujte, nejlépe emailovou zprávou. Náklady na výměnu a vrácení zboží (poštovné) nese kupující.  
Adresa pro zaslání je:  
Vladimír Remp, Neklanova 1791, 413 01 Roudnice nad Labem 
 
2. Zboží je nutné zasílat v originálním obalu, řádně zabalené – nejlépe v dalším tvrdém obalu, tak jak jste jej obdrželi. Zboží zašlete BEZ DOBÍRKY, s dokladem o koupi zboží v našem obchodě (kopie faktury). Doporučujeme zásilku pojistit.
 
3. Zboží nesmí být poškozené, znečištěné ani používané. Musí být kompletní, včetně všech etiket. Zboží nesmí být nijak užíváno!
 
4. Při splnění všech určených podmínek Vám zašleme peníze převodem na účet zdarma. Splatnost vrácené částky je do 30 dnů od projevení vůle od smlouvy odstoupit. Při nesplnění podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách, nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží zašleme na Vaše náklady zpět.
 
 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
 
9.1.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 
9.2.  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 
9.3.  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení i od třetích stran kupujícímu.
 
9.5.  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 
9.6.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 
9.7.  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 
9.8.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na el...